Home Up feedback innehåll sök

Maapallon vaalea väestö
Eurooppalaisten juuret Euroopan vanhin kansa Norjan perustaminen Kainuunmaa Pohjanmaan ruotsalaiset Pirkkalaisia ja viikinkejä Tiesitkö että... Maapallon vaalea väestö

 

Maapallon vaalea väestö

Itämeren alueen väestöt, pohjoisgermaanit, baltit, slaavit ja itämerensuomalaiset, muodostavat maapallon väestöjen vaalean osan. Vaaleutta on mitattu sinisilmäisyyden (light-colored eyes) ja muuten vaaleiden (vähäpigmenttisten) ihmisten osuuksilla.

Pohjoiseurooppalaisten synty

Eurooppalaisten uusi sekatyyppi, pohjoiseurooppalainen, koostui lähinnä Ahrensburgin ja Svidrin kulttuurin väestöistä, eli siinä olivat mukana sekä Iberian että Ukrainan refugien väestöt. Pohjoiseurooppalaiset muodostivat melko yhtenäisen ihmistyypin, jossa kuitenkin oli myös sisäistä kirjavuutta: pohjoiseurooppalaiset muodostivat geneettis-antropologisen jatkumon, jonka länsipää perustui enemmän Iberian refuugiin ja itäpää enemmän Ukrainan refugiin. Tai niin kuin tutkija sen sanoo: "Kaksi myöhäispaleoliittisen kauden verraten tiheään asuttua aluetta, joista toinen sijaitsi Franco-Iberiassa ja toinen Ukrainassa, toimi keskuksina, joista käsin Euroopan pohjois- ja itäosissa sijaitsevat periglasiaaliset, vastikään jäästä vapautuneet alueet uudelleen asutettiin."

Kun väitetään, että Pohjois-Euroopan väestöt kaikesta sekoittuneisuudestaan huolimatta muodostavat geneettis-antropologisessa mielessä yhtenäisen väestön, voidaan yhtenä todisteena käyttää näiden väestöjen vaaleutta: pohjoiseurooppalaiset ovat selvästi vaaleampia kuin muut eurooppalaiset. Kaiken todennäköisyyden mukaan vaaleus perustuu Ukrainan (ei Iberian) refugin väestöön. Se, että nykyisen Ukrainan alueen väestöt eivät kuitenkaan ole vaaleita, perustuu siihen, että alueelle on myöhemmin tullut runsaasti iranilaisia ja turkkilaisia väestöjä idän ja kaakon suunnalta. Tosin vaaleuden suhteen on oltava varovainen: vaaleus voi olla hankittu ominaisuus, joka perustuu esimerkiksi ravinnon laatuun ja/tai aurinvalon määrään.

Vaaleus - SU perimä?

Tutkijat katsovat jääkauden aikaisen Ukrainan refugin edustaneen vaaleaa ihmistyyppiä (ja Iberian refugin tummia). Sitä, että myöhemmin koko jäänjättömaan pohjoiseurooppalaiset - myös niiden alueiden asukkaat, jotka eivät jääkauden aikana kuuluneet Ukrainan refugin vaikutuspiiriin - olivat vaaleita, voidaan pitää yhtenä todisteena siitä, että Ukrainan refugin vaaleita SU kielten puhujia levittäytyi koko jäänjättömaan alueelle; onhan Pohjois-Euroopan nykyisen vaalean ihmistyypin alue ainakin suurin piirtein sama kuin jäänjättömaan alue. 

lähde: Wiik, Kalevi: Eurooppalaisten juuret

Off topic - Blondit tänään

Vaaleat eli blondit pitävät perimänsä hyvin vielä tänään; voi sanoa, että missä vain maapallon kolkalla näet aidon blondin, niin siinä se pilkistää suomalais-ugrilainen perimä vuosituhansien takaa. Joissain kulttuureissa ovat blondit jopa korkeassa kurssissa ;-)

 

mirror

webmaster Mikael.Reuter@iki.fi  
last update: 2003-01-04. Ms-Frontpage2000. Opt rez 1024x768.