Home Up feedback innehåll sök

Visste Du att ...
Europas äldsta folk Förenat av vatten Finnar, kvener och birkarlar Birkarlar och vikingar Finskan i det svenska riket Visste Du att ... Finländare i Sverige 1

 

Visste Du att …

Innehåll

bulletEuropéer före indoeuropéer
bulletSkandinaver före indoeuropéer
bulletKaland - Kvenland - Kainuu
bulletKarlar från Birkala

 

Européer före indoeuropéer

Visste Du att …

bullet

finsk-ugrer är Europas äldsta folk och urinvånare jämte franko-kalabrier (basker m fl)

bullet

alla förutom basker och samer av Europas nutida folk är genetiska släktingar

bullet

av européer står irländare längst ifrån oss genetiskt, medan holländare, svenskar och ester är närmast – närmare än våra språkliga kusiner komer och marer

bullet

islänningar står genetiskt närmare irländare än norrmän

bullet

språkvetenskapliga termer (indoeuropé, finsk-ugrisk osv) används inte längre inom vetenskapen när man forskar om människopopulationernas biologiska arv; t ex zigenare är indoeuropéer, och slaver, balter, germaner är inte några genetiska enheter

bullet

det indoeuropeiska genetiska arvet nämns som västligt fast indoeuropéer är invandrade nomader långt från öster

bullet

före indoeuropéernas inträngande beskrivs Europa som en fredlig, matriarkalisk kultursfär utan andra vapen än för jakt; efter detta förekommer de första brända och plundrade samhällen, och vapen börjar dyrkas som maktens symboler

bullet

enligt den grundläggande geopolitiska teorin har ryttarfolken dominerat Europas och Asiens historia; Europa blev ju erövrat av dessa ryttarfolk, vilkas riken står kvar än idag, men dessa erövrare förmådde inte att bevara sina egna traditioner, inte heller att helt anamma den erövrade kulturen; undantaget är Kina, världens äldsta sammanhängande kultur, som inte någon inkräktare mäktade underkuva

bullet

förhistoriska koloniseringens huvudströmmar till Östersjöfinland är från söder mot norr, och inte från öster mot väster

bullet

finska folk har bott i närheten av Östersjön åtminstone i 10 000 år

bullet

germanska språk blev till ca 3500-2800 fvt i Skåne, Danmark och Nordeuropa, och skildes från andra indoeuropeiska språk genom syntesen med element från ursprungsfolkens talade finsk-ugriska språk

bullet

finskans ord för träl, orja, härstammar från ordet för indoeuropé, arier, aryan, ha´rian

bullet

megalitmonumentet Stonehenge började byggas 3500 fvt, de första av indoeuropéerna, kelterna, tog sig över Kanalen efter 700 fvt. Vem byggde Stonehenge?

 

 

Skandinaver före indoeuropéer

Visste Du att …

bulletSkandinaviens urinvånare var finsk-ugriska folk och språket finsk-ugriskt
bulletbronstidens finska i Mellansverige (läntinen varhaiskantasuomi) byttes ut mot ett germanskt språk först efter 700 fvt
bulletspråkgränsen mellan finsk-ugriska och indoeuropeiska urspråk löpte på sjätte årtusendet fvt från Holland till Svarta havet och södra Uralbergen, och började glida mot norr
bulletspråkbytet och språkgränsens glidning mot norr har inte avstannat utan fortgår; gränsen ligger idag i norra Fennoskandien
bulletsvearnas korståg till Finland är en på 1300-talet fabulerad myt i syfte att legitimera erövringen av Österlandet, och biskopen Henrik den ’helige’ är en fiktiv figur, dvs svearna anföll ett kristet land i en geopolitisk kamp med Novgorod, Danmark och Tyska Orden
bulletden svenskspråkiga befolkningen vid Österbottens kust härstammar från kolonisationen från slutet av 1200-talet, dvs de var erövrare, och inte nybyggare
bulletdet finns inga belägg på att vikingarna i österled förmedlat någon handel; de fornfynd öster ifrån, som vi finner i den svenska jorden, är blott krigsbyten och rövargods
bulletsenaste forskning menar att svenska vikingar var  ryssar, ty det finns gott om fornfynd i Novgorod (Holmgård), som visar typiska "vikinga"-drag och dessa fynd är till antal fler och äldre än de svenska, vilket klart tyder på att svenska vikingars urhem låg öster om Östersjön
bulletsvenska kungens titel ’Vendernas konung’ (Rex Vandalorum) syftade till finnarna
bulletvendernas, väinäläfolkets, nationella symbol var draken
bulletvenderna kallade sina skepp i enlighet med sin symbol för uisko, draken
bulletvendernas fordom mäktige rike omfattade den baltiska kusten från Rügen till Kvenland, dvs de länders kuster som sedermera kom att kallas Kurland, Livland, Estland och Finland (Egentliga Finland)
bulletFinska vikens första kända namn på kartor var Vendernas hav
bulletåret 1703 är det viktigaste årtalet i Finlands historia, ty då grundläggs St Petersburg
bulletSverige och Finland blev skilda enheter, för Alexander I och Napoleon bestämde det
bulletMünster och Olaus Magnus lovprisar Finland som ett rikt och mäktigt, samt folkrikt land; först på 1800-talet slog Runeberg fast uppfattningen att "vårt land är fattigt, skall så bli"
bulletden ryska tiden var i Finlands historia en fredens och den ekonomiska och demografiska expansionens tid

 

Kaland – Kvenland - Kainuu

Visste Du att …

bulletde första invånare i Bottnen var högst sannolikt samerna
bulletså långt tillbaka man kan skönja människor i området, var Bottnen en mot öster vettande kulturkrets
bulletkoloniseringen påbörjades redan tidigt i förhistorisk tid eller åtminstone från 200-talet
bulletbefolkningens första pionjärer var kvener, även kareler har lämnat sina tydliga spår
bulletvikingar, Birka och Sigtuna har ej lämnat några spår här
bulletkvenernas forna kärnområde låg i nutida Satakunda runt Kaland
bulletKvenland hörde varken till Sverige eller till Finland, ty då fanns det inte någon Sverige eller Finland
bulletvid slutet av 800-talet utsträckte sig svearnas makt i norr knappast ens till Dalaälven
bulletforna Kvenlandet omfattade kusterna runt Bottenviken ända ner till Hälsingland, åtminstone till Ångermanälven
bulletenligt Geijer (1825) omfattade forna Kvenlandet Medelpad, Ångermanland och Västerbotten, och dessa finnar trycktes norrut av norska och senare svenska nybyggare
bulletSnorri Sturluson skriver i sagan Fundinn Noregr om Kvenlandet och kvenkungasönerna Górr och Nórr, som erövrade Skandinaviens atlantkust och grundade där ett rike, som Nórr kallade efter sig Norge
bulletom skalderna och Sturluson hade rätt, visste t ex Harald Hårfagre, Britanniens erövrare hertigen Wilhelm av Normand, och flera andra medeltida maktens män, att de direkt härstammade från konungen Fornjotr av Kvenland och Finland – och var stolta över detta
bulletEgil Skallagrimssons saga från 1200-talet diktar om nordmannen Thorolf och kvenkungen Faravid (Kaukomieli), som tillsammans krigar mot de expanderande karelerna
bulletkvener (sithoni) nämns för första gången av romerska historiker på första århundradet
bulletkvener nämns för sista gången i svenska annaler år 1271
bulletkvenernas expansionsområde utsträckte sig till Västerhavet, och till Ishavet, i söder till Hälsingland, och i öster till Karelen
bulletBottniska viken kallas Kvenhavet (Kainuunmeri) så sent som 1595 (Teusina)
bulletUmeå och Bygdeå nämns i urkunderna för första gången 1314
bulletBygdestenen var gränsmärket mellan Sverige och Novgorod, Nöteborgsfreden 1323, dvs även ryssarna var före svenskarna i Bottnen eller Kvenlandet
bulletBygdestenen är inte med på några nutida svenska kartor, och ej heller skyltad på något vis, men den ligger kvar norr om Ratan mitt i ett sommarstugeområde
bulletKvenlandet styckades i en geopolitisk kamp i tre delar; svenska Västerbotten, ryska Cajnu och finska Österbotten
bulletÖsterbotn, som Qwenland är … skrev Messenius (1579-1636)
bulletKarl IX använde sig av titeln ’Kvenernas konung’ för första gången den 16 mars 1609, dvs efter att bönderna i Ostrobothnia, kvenerna, rest sig mot Klaus Fleming och Sigismund i det sk klubbekriget under ledning av Jaakko Ilkka
bulletPer Brahe d y utnämndes 1637 till generalguvernör av Finland, Åland och Österbotten

 

Karlar från Birkala

Visste Du att …

bulletbirkarlar var ett yrkeskår av finska erä-män, handelsmän och skattmasar från Birkala, och kvenernas efterträdare i Bottnen
bulletbirkarlar nämns för första gången i urkunderna (1277?) 1328, sista gången 1617
bulletbirkarlarna hade sina privilegier ända till 1554, när Gustav Vasa tog skatteuppbörden till kronan och birkarlar blev kronans fogdar, dvs kronan tog makten - och marken
bulletsedan deras handelsmonopol i lappmarken avskaffats, uppgick de i stadsborgarnas och landsköpmännens klass; namnet birkarlar försvinner, men det är samma personer och samma organisation om också utan kronans auktoritet, som fortsätter att förmedla varorna.

Mikael.Reuter@iki.fi

 

 

mirror

webmaster Mikael.Reuter@iki.fi  
last update: 2003-01-04. Ms-Frontpage2000. Opt rez 1024x768.