Home feedback innehåll sök

på svenska
suomeksi på svenska

 

 

dokument
pamflett
kontakt
referenser

finnpro2000 

finnpro2000 publicerar artiklar (även här) som producerats i samband med en av Finska Klubben i Umeå aktiverad projekt att kartlägga sverigefinländarnas historia i ljuset av nyaste forskning. Vi strävar efter att presentera artiklarna i en lättläst form. Detta innebär emellertid inte att vi skulle prutat på kvalitet. Allt som vi lägger fram är vetenskapligt belagt, fast vi har valt att inte bryta texten med noter. Alla källor finns i källförteckningen Referenser

Vi vill också publicera insändare och pamfletter vilka berör sverigefinländska frågor. Tag gärna kontakt eller skicka materialet direkt. 

 

 

 

mirror

webmaster Mikael.Reuter@iki.fi  
last update: 2003-01-04. Ms-Frontpage2000. Opt rez 1024x768.